close
loading

Warunki zakupów - Regulamin zakupów w sklepie internetowym proogrody.pl

 

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy www.proogrody.pl którego właścicielem jest firma "Pracownia Artystyczna Magdalena Hirsch" z siedziba w Poznaniu 61-636 os. Pod Lipami 11/13, wpisana do CEIDG w Poznaniu, o numerze NIP 9721058247, (dalej zwaną Sklepem).

 

§2

Za produkty uważamy projekty ogrodów ,automatycznego nawadniania, oświetlenia, kosztorys oraz adaptację gotowych projektów ogrodów. 

§3

Klient wybiera produkt z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.proogrody.pl i składa zamówienie przez stronę. W momencie złożenia zamówienia w Sklepie Klient zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres E-mail. Oferta Sklepu ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie.

 

§4

Cena wyświetlana przy produkcie nie obejmuje opłaty za dostawę wraz z wersją papierową projektu. Koszt dostawy zostanie dodany do wartości zakupionego produktu wraz z wydrukowaną wersja papierową projektu. Cena dostawy naliczana jest automatycznie po dodaniu kolejnego produktu do koszyka. Sklep wysyła również wersję elektroniczną projektu gotową do druku ( wystarczy zanieśc do drukarni) na podany przy zamówieniu adres mailowy. Ta opcja jest bezpłatna.

 

§5

Sklep dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

 

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia. Wybierając formę płatności przelewem klient otrzyma e-mailem dane do wpłaty. W przypadku braku wpłaty Sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

 

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: kontakt@proogrody.pl, tel.: 503682082.

 

§8

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania.

 

§9

O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego produktu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

§10

W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu. Sklep nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy kurierskie. 

 

§11

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

 

§12

Sklep oferuje dwie formy płatności:

a) za pobraniem - za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze kurierowi.

b) przelewem - przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu (środki docierają zazwyczaj następnego dnia po dokonaniu przelewu):


Nr rachunku bankowego:  26 1950 0001 2006 0893 6844 0002

 

§13

Każdy Klient otrzymuje od Sklepu dowód zakupu - paragon fiskalny. Jeśli rachunek ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy podczas zamówienia. Rachunki wystawiamy zgodnie z stawka zerową VAT ( VAT 0%). Dokonując zakupu w Sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie rachunku bez podpisu.

 

§14

Sklep realizuje wysyłki poza granicę Polski oraz nie przewiduje odbioru produktów osobiście w siedzibie Sklepu (w tym celu należy skontaktować się z obługą sklepu).

 

§15

Złożone zamówienie może być anulowane drogą mailową lub telefoniczną: Biuro Obsługi Klienta 503 682 082, kontakt@proogrody.pl. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

 

 

 

§16

Reklamacja


1. Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
2. Po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, klient zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym fakcie najpóźniej w ciągu 48h od odebrania przesyłki. 
3. Zgłoszenie przyjmowane jest mailowo lub telefonicznie przez obsługę sklepu proogrody.pl.
4. Następuje weryfikacja zamówienia i uzgodnienie formy rozpatrzenia reklamacji. 
5. Reklamacja zostaje uznana gdy Sprzedający stwierdzi, iż otrzymany produkt został uszkodzony w stopniu, który uniemożliwi jego wykorzystanie lub gdy stwierdzi się, że jego stan lub jakość znacznie odbiega od powszechnie przyjętych norm jakościowych dla projektów ogrodu. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.
6. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzymuje nowy produkt, a wszelkie koszty związane z reklamacją (koszt zwrotu towaru i dostarczenia nowego) ponosi Sprzedający. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

7.Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za błędne wymiarowanie działki klienta lub błędny, nieaktualny plan zagopodarowania terenu z projektu budowlanego.

8.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźniony odbiór przesyłki przez kupującego.

 

 

§17

Liczba zamawianych produktów nie jest ograniczona, chyba że zaznaczono inaczej.

 

§18

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter).

 

§19

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie proogrody.pl.  Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

§20

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych proogrody.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

 

§21

Regulamin programu "Gwarancja satysfakcji"

 

§21.1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki programu „Gwarancja Satysfakcji”.

 2. Podmiotem udzielającym Gwarancji jest Pracownia artystyczna Magdalena Hirsch z siedzibą w Poznaniu os. Pod Lipami 11/13, wpisana do CEIDG w Poznaniu, o numerze NIP 9721058247, (dalej zwaną Sklepem)
 3. Gwarancja jest świadczona nabywcom, zwanym dalej Klientami, wybranych usług sklepu, przez określony czas, liczony od dnia dokonania zapłaty za daną usługę.

 4. Niniejszy dokument stanowi jedyną podstawę prawną określającą zasady programu „Gwarancja Satysfakcji”.

 5. Regulamin Programu „Gwarancja Satysfakcji” jest dostępny na stronie internetowej sklepu http://www.proogrody.pl.

 6. Warunkiem uczestnictwa w programie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, co następuje automatycznie poprzez zarejestrowanie usługi i jej opłacenie.

§21.2 Zasady programu

 1. Sklep udziela Klientom Gwarancji polegającej na możliwości rezygnacji z usługi świadczonej przez Sklep, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zapłaty za daną usługę, z zachowaniem zwrotu uiszczonej opłaty za tę usługę.

 2. Klient nie jest zobowiązany do podawania przyczyny rezygnacji.

 3. Gwarancją są objęte wyłącznie następujące usługi: adaptacja projektu.

 4. Klient rezygnujący z zakupionej i opłaconej usługi, o której mowa w §2 pkt.3, jest zobowiązany do poinformowania Sklepu o swojej decyzji w okresie obowiązywania Gwarancji, wysyłając e-mail lub list polecony. Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą wysłania przez Sklep zwrotnej wiadomości e-mail.

 5. Gwarancja jest udzielana Klientom, którzy kupują daną usługę po raz pierwszy.

 6. Gwarancja nie obejmuje usług odnawianych przez Klientów.

 7. Skorzystanie przez Klienta z innej promocji organizowanej przez Sklep, na mocy której Klient otrzymuje jakiekolwiek rabaty, upusty cenowe lub darmowe usługi, ogranicza prawo Klienta do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty w pełnej wysokości. W takiej sytuacji, zwrot wniesionej opłaty może zostać pomniejszony o wartość udzielonego rabatu, upustu cenowego lub wartości darmowej usługi, zgodnie z obowiązującym cennikiem w dniu otrzymania tego świadczenia.

§21.3 Zasady zwrotu kosztów

 1. Sklep zobowiązuje się do zwrotu wniesionej opłaty w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem opisanym w §2 pkt. 7, w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 2. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu skorzystania z Gwarancji.

§21.4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017r.

 2. Warunki świadczenia Gwarancji mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania, przy czym zmiany te nie mogą naruszyć nabytych praw Klientów. W przypadku zmiany warunków Gwarancji, Sklep niezwłocznie poinformuje o nich na swojej stronie internetowej.

 3. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu www.proogrody.pl . dostępnego na stronie internetowej sklepu.


 

 

§22

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
Pracownia Artystyczna Magdalena Hirsch

61-636 Poznań

os. Pod Lipami 11/13
e-mail: kontakt@proogrody.pl,
tel.: 503 682 082 w godz. 9:00 - 18:00 (pon.-sob.).

fb   

DANE FIRMY:

Pracownia Artystyczna Magdalena Hirsch

 

adres

Adres:

61-636 Poznań

os. Pod lipami 11/13

telefon

telefon:

503 682 082

mail

e-mail:

kontakt@proogrody.pl